Factory Information
Factory Area: 0 m2
Employees: Below 100
Plant Add: No. 12liyu Industrial Park, Tianyuan District, Zhuzhou City, Hunan Province, Zhuzhou, Hunan, China